Εφαρμογή Θερμομονωτικής Πλάκας

Εκτύπωση E-mail

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΛΑΚΕΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΠΕΖ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΔΩΜΑΤΟΣ 40x40cm.

Εφαρμογή Θερμομονωτικής-Ηχομονωτικής-Στεγανωτικής-Πυράντοχης-Διακοσμητικής-Βατής πλάκας ,διαστάσεων 40×40 cm. Παράγεται σε οποιοδήποτε χρώμα.