Πλαγιοκάλυψη Σκαρπιτσαριστή Πέτρας

Εκτύπωση E-mail

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΠΑΛΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ ΣΚΑΡΠΙΤΣΑΡΙΣΤΗ ΠΕΤΡΑΣ

17x69cm Εφαρμογή Θερμομονωτικής-Ηχομονωτικής-Στεγανωτικής-Πυράντοχης –Διακοσμητικής πλάκας ,διαστάσεων 28×88 cm,σε μορφή puzzle. Παράγεται σε οποιοδήποτε χρώμα.